Now showing items 1-2 of 2

  • Lootusetuse ja ebaõigluse mõisted maksuvõla kustutamisel 

   Laht, Ave (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, kuna praegu valitseb maailmas majanduslik madalseis, mis tõstatab ka maksuvõlgade kustutamise rohkem päevakorda, sest inimestel on suurem tõenäosus makseraskuste tekkele. Seega otsitakse igat võimalikku ...
  • Sotsiaalne ebavõrdsus ja kuritegevus (Gini koefintsiendi analüüsi alusel) 

   Moskvina, Erika (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Käesoleva lõputöö eesmärk on välja selgitada kas ja kuidas mõjutab sotsiaalne ebavõrdsus, vaadelduna läbi Gini koefitsiendi, kuritegevuse arvulisi näitajaid. Peamiseks ülesandeks Gini koefitsiendi arutamise ja olemuse ...