Now showing items 1-1 of 1

    • Ajateenijate hoiakute muutmine sõduribaaskursuse jooksul 

      Prants, Raigo (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Magistritöö aineks on seose hindamine sõduribaaskursuse ja ajateenijate hoiakute muutuse vahel. Magistritöö eesmärgiks on hinnata sõdurbaaskursuse mõju ajateenijate hoiakute muutusele. Eesmärgi saavutamiseks püstitati kaks ...