Now showing items 1-1 of 1

    • Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend 

      Järvet, Shvea, koostaja; Saar, Indrek, koostaja; Valk, Anne, koostaja; Loik, Ramon, koostaja; Tamm, Liina, koostaja; Kratovitš, Mairit, koostaja; Lees, Merike, koostaja; Karu, Tiina, koostaja; Mäe, Vaiko, koostaja; Elling, Tõnis, koostaja; Silberg, Uno, koostaja; Kroonberg, Riina, koostaja (Sisekaitseakadeemia, 2017)
      Sisekaitseakadeemia üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhend on kohustuslik kõikidele akadeemia õppuritele ning kõik kirjalikud tööd (kaasa arvatud lõpu- ja magistritööd) koostatakse ja vormistatakse selle juhendi ...