Now showing items 1-1 of 1

    • Kodusprinklersüsteemi sotsiaalne tasuvus Eestis 

      Kääparin, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Magistritöö eesmärgiks on hinnata kodusprinklersüsteemi sotsiaalmajanduslikku tasuvust. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1) Analüüsida kodusprinklersüsteemi rakendatavust ennetusteooria ...