Now showing items 1-1 of 1

    • Valetamise avastamise erinevad meetodid 

      Magomedov, Artur (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida valetamise avastamise meetodeid, ning võrrelda nende efektiivsust omavahel. Käesoleva lõputöö autor kasutas uuringu läbiviimiseks kirjanduse analüüsi ning empiirilist uurimust.