Now showing items 1-1 of 1

    • Klassifikaatorid piirivalveteenistuses 

      Kindlam, Janis (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töös käsitletakse piirivalve teenistust puudutavaid statistika töötlemisel kasutatavaid klassifikaatoreid. Töö eesmärgiks on klassifikaatorite süsteemi loomisega piirivalveteenistust kajastava statistika korrastamine ...