Now showing items 1-1 of 1

    • Töötamise registri rakendamisega kaasnenud muudatuste mõju Eestis 

      Einberg, Siim (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö teema on aktuaalne, sest 2014. aasta suvel jõustunud ning kasutusele võetud register on veel ettevõtjale uus ja harjumatu. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida Töötamise registri rakendamisega kaasnenud muudatuste mõju ...