Now showing items 1-2 of 2

  • Alaealise kahtlustatava ülekuulamise erisused kohtueelses menetluses 

   Kriisa, Paul (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Uurimuse eesmärgiks on edasi anda praktilises töös kasutatavaid teadmisi alaealise kahtlustatava ülekuulamisest politseis, saada ning anda ülevaade alaealise kahtlustatava ülekuulamise spetsiifikast, selgitada välja hetkel ...
  • Otsingutehnikad ja -taktikad hoonetulekahjudel 

   Sild, Kaarel (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Uurimustöö eesmärk oli võrrelda erinevaid otsingutehnikaid ja -taktikaid hoonetulekahjudel, et selgitada välja uuritavate taktikate eelised ning puudused võrreldes praegu kasutatavatega.