Now showing items 1-1 of 1

    • Maksukäitumisega seotud probleemid Tallinna taksoveoteenuste turul 

      Silina, Natalja (Sisekaitseakadeemia, 2016)
      Taksovedu on maksuriskiga tegevusvaldkonnaks. Maksu- ja Tolliamet on juba varasemalt täheldanud, et taksoveoteenuse turul olev maksukäitumine on problemaatiline. Antud lõputöö eesmärgiks oli analüüsida maksukäitumisega ...