Now showing items 1-1 of 1

    • Tahtlus maksuõiguses 

      Rõžikov, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Teema on aktuaalne, kuna tahtlusest sõltub lõpptulemus nii maksuhalduri kui maksukohustlase jaoks, kuid maksuõiguses pole reguleeritud tahtluse mõistet ning ka praktikas pole konkreetselt välja kujunenud, kust selle mõiste ...