Now showing items 1-1 of 1

    • Tagatisraha rakendamine üüriturul 

      Palm, Vesta (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Teema aktuaalsus seisneb selles, et võlaõigusseaduses reguleeritud tagatisraha hoiustamise, üürnikule intresside maksmise ja lepingu lõppemisel tasaarvestamisega kaasnevaid tegevusi ning mõju üüritulule ei ole analüüsitud. ...