Now showing items 1-1 of 1

    • Mõõtetulemuste jälgitavuse tagamine 

      Kollo, Egon (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärk on kirjeldav ülevaade, milline on õiguslik regulatsioon mõõtetulemuste jälgitavuse tagamisel. Lõputöös püstitati uurimisküsimus, millisel viisil on otstarbekas õigusaktides kehtestada politsei poolt teostatavad ...