Now showing items 1-1 of 1

    • Pakendi maksustamise probleemid Eestis 

      Jaansen, Janeli (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada pakendi maksustamise probleemid Eestis. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati neli uurimisülesannet, mis täideti kasutades nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset uurimismeetodit. Uuringu ...