Now showing items 1-3 of 3

  • Ammoniaaki kasutavate külmhoonete riskid 

   Seetur, Martin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks on ülevaate loomine ammoniaagi baasil töötavatest külmutusseadmetest ja nende riskidest ning juhiste väljatöötamine ammoniaaki kasutavate külmhoonete riskianalüüside koostamiseks.
  • Elektriohutus päästesündmustel elektri-ühistranspordi näitel 

   Sipretti, Vitali (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja töötada juhendmaterjal ning tegevuste algoritm, mis aitaks täiustada elektriohutusega kaasnevaid käitumisjuhiseid/käitumisjuhendeid. Lõputöös püstitatud uurimisküsimuste ja eesmärkide saavutamiseks ...
  • Turvalisuse tagamine Politsei- ja Piirivalveametis korraldatavatel koostööõppustel 

   Kivisild, Jaan (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Politsei- ja Piirivalvemetis (PPA) läbi viidud õppustel ohutuse tagamiseks rakendatud meetmete mõju õppustel osalejate turvalisusele ning pakkuda vastavalt analüüsi tulemustele lahendusi ...