Now showing items 1-1 of 1

    • Piiriüleste jäätmevedude mahud ja ohud aastatel 2015 - 2020 

      Adrat, Melani (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada milliseid jäätmeid ja millises koguses veetakse üle piiri ning millised ohud piiriüleste jäätmevedudega võivad kaasneda. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. ...