Now showing items 1-1 of 1

    • Tapmine, millele järgneb subjekti suitsiid Eesti näitel 

      Hansman, Henrik (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada mis on tapmiste ja tapmiste järel enesetapu tegemise põhjused ning ennetusmeetmed selle olukorra vältimiseks. Eesmärgi täitmiseks püstitab töö autor 4 uurimisülesannet: 1) Analüüsida ...