Now showing items 1-1 of 1

    • E-arvete vastavus raamatupidamise seaduses sätestatuga 

      Davõdova, Kristina (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-arvete vastavust raamatupidamise seaduses sätestatuga. Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. Antakse ülevaade arvete ajaloost. 2. Antakse ülevaade arvete ...