Now showing items 1-1 of 1

    • Eesti politsei masside ohjamise taktika jalgpallimängudel 

      Koor, Rainer (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöös käsitletav probleem seisneb selles, et Eesti politseiüksuste taktikat jalgpallimängudel turvalisuse tagamisel ei ole piisavalt uuritud, et olla veendunud selle efektiivsuses kriisiolukorras. Lõputöö eesmärgiks on ...