Now showing items 1-6 of 6

  • Andmekaitse rakendamine Eesti e-poodides 

   Pärli, Maria (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada andmekaitsepoliitika rakendamine Eesti e-poodides. Töö eesmärgi täitmiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded: 1. Analüüsida Euroopa Liidu andmekaitsepoliitikat ning selle ...
  • E-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamine 

   Talvik, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on analüüsida e-kaubanduse vahendusel füüsilise isiku teenitud tulude maksustamist. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade e-kaubandusest ja selle olemusest. 2. ...
  • Ettevõtete vahelise e-kaubanduse võimalused Eesti kaughasartmänguoperaatoritel 

   Balujev, Jevgeni (Sisekaitseakadeemia, 2018)
   Lõputöö teema on aktuaalne seoses kaughasartmängude valdkonna kasvu ja arenguga nii Eestis kui mujal. Lõputöö eesmärk oli sünteesida teooria ja uuringu tulemusi ning juhtida tähelepanu operaatorite vahelise e-kaubanduse ...
  • Imporditud postisaadetiste käibemaksuvabastuse kaotamisega seotud halduskoormus 

   Arro, Kelis (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö probleemiks on asjaolu, et üha aktiivsemalt kasvava e-kaubanduse käibemaksuvabastuse tõttu jääb Euroopa Liidul alla 22-euroste postisaadetiste impordile rakendatava maksuvabastuse tõttu hinnanguliselt 5 miljardit ...
  • Otsese e-kaubanduse maksustamisega seotud probleemid ja võimalikud lahendused 

   Kalme, Janika (Sisekaitseakadeemia, 2007)
   Lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade otsese e-kaubanduse toimimisest, uurida arvuti ja interneti kasutatavust ning potentsiaalset otsese e-kaubanduse turgu Eestis. Uurida, kuidas maksustada interneti teel tellitavast ja ...
  • Varimajandus e-kaubanduses ning sellest tulenev maksukahju Eestis 

   Raudla, Kaspar (Sisekaitseakadeemia, 2015)
   Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti interneti ostu- ja müügiplatvormidel tegutsevate eraisikust kauplejate kauplemistegevuse tagajärjel tekkiv võimalik maksukahju suurus ning esitada ettepanekud e-kaubanduse ...