Now showing items 1-1 of 1

    • Lähisuhtevägivalla korduvate juhtumite analüüs Põhja prefektuuris 

      Leola, Aveli (Sisekaitseakadeemia, 2023)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada korduvate lähisuhtevägivalla juhtumite iseloomulikud tunnused Põhja prefektuuris. Töös on uurimisprobleem püstitatud küsimusena: Milline on lähisuhtevägivalla korduvate juhtumite muster ...