Now showing items 1-1 of 1

    • Nähtustevaheliste seoste uurimine 

      Käerdi, Helmo (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Käesolev õppematerjal on jätkuks 2005. aastal ilmunud sama autori loengukonspektile Statistika. Lisaks teoreetilisele materjalile sisaldab ta rohkesti ülesannete lahendamise näiteid ja iseseisvaks lahendamiseks mõeldud ...