Now showing items 1-1 of 1

    • Hasartmängudega seotud järelevalve probleemid Eestis 

      Kruusement, Kaidi (Sisekaitseakadeemia, 2024)
      Käesoleva lõputöö eesmärk on välja selgitada hasartmängude järelevalvega seotud probleemid Eestis. Eesmärk täidetakse läbi uurimisülesannete. Esimeseks uurimisülesandeks on analüüsida teoreetiliste allikate alusel ...