Now showing items 1-1 of 1

    • Arvetele sätestatud nõuete täitmine ettevõtjate poolt 

      Sokolova, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2023)
      Lõputöö uurimisprobleemiks oli: miks ei ole väljastatud arved alati nõuetekohased? Lõputöö probleemi lahenduseks ja uurimisküsimustele vastuse saamiseks ning eesmärgi saavutamiseks ja püstitatud uurimisülesannete täitmiseks ...