Now showing items 1-1 of 1

    • Direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides 

      Kivistik, Sirle (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada direktiivi 2010/41/EL rakendamine liikmesriikides. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lähtutakse järgmistest uurimusülesannetest: 1. Anda ülevaade direktiivi 2010/41/EL sisust. 2. Anda ...