Now showing items 1-3 of 3

  • Abielud vanglas 

   Pihlak, Mare (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Uurimis objektiks on vanglas abiellunud kinni peetavad isikud. Eesmärgiks on uurida vanglas abiellunud kinni peetavate isikute arvamust vanglas sõlmitud abielude ja nende sõlmimise põhjuste kohta. Ning kuidas olukorras, ...
  • Meessoost kinnipeetavate abielud Eesti vanglates ja nende mõju resotsialiseerimisele 

   Nano, Viivika (Sisekaitseakadeemia, 2009)
   Lõputöö eesmärkideks on selgitada abielu ja perekonna mõistet ühiskonna aspektist, anda ülevaade abiellumise reguleeritusest ja praktilisest korraldusest Eesti vanglates ning tuua välja abiellumiste statistika Eesti ...
  • Vanglas kujunenud lähisuhted kinni peetavate isikute ja ametnike vahel (Tartu Vangla näitel) 

   Aus, Merle (Sisekaitseakadeemia, 2006)
   Lõputöö eesmärk on selgitada välja asjaolud, mis viisid ametnikud selleni, et nad asusid rikkuma seadust ning alustasid suhet kinni peetava isikuga. Uurimismeetodina kasutas autor struktureeritud intervjuud. Uurimuse ...