Now showing items 1-1 of 1

    • Rändepoliitika aastaraport 2023 

      Anniste, Kristi; Luik, Eike; Murov, Annika; Orloff, Barbara; Vollmer, Maarja (Sisekaitseakadeemia, 2023-10)
      Raport annab ülevaate 2022. aasta olulisematest tegevussuundadest rände- ja varjupaigavaldkonnas Eestis, teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, EMN vaatlejariikides (Armeenias, Gruusias ja Moldovas) ning Norras. Raportis ...