Now showing items 1-1 of 1

    • Keskse tollivormistuse võimalused ja riskid 

      Laaneoks, Karl Martin (Sisekaitseakadeemia, 2023)
      Lõputöö eesmärk on välja selgitada keskse tollivormistusega seotud võimalused ja selle kasutuselevõtu riskid Eestis. Eesmärgi täitmiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: 1. Analüüsida tollivormistuse teoreetilisi ...