Now showing items 1-1 of 1

    • Masskannatanute saasteärastuse juhend esmareageerijatele 

      Šadrin, Aleksandr (Sisekaitseakadeemia. Päästekolledž, 2024)
      Lõputöö eesmärgiks on töötada välja juhend, milles on kirjas üldised saasteärastuse tööülesanded ja nõuanded esmareageerijatele, kellel praegusel hetkel puuduvad võimekus reageerida suurtematele CBRN sündmustele. Uuringu ...