Now showing items 1-1 of 1

    • Eesti ja Aasia tulevikusuhete raport 

      Berg, Eiki; Kiviorg, Merilin; Kitsing, Meelis; Varblane, Urmas; Ottis, Rain; Broughel, Anna; Hõbepappel, Urmas; Vilson, Maili; Kisel, Einari; Siirde, Andres; Ashyrov, Gaygysyz; Juust, Mathias; Osula, Anna-Maria; Venables, Adrian; Koort, Erkki; Süld, Elo; Maiberg, Heidi (Tartu ÜlikoolTallinna TehnikaülikoolEstonian Business SchoolSisekaitseakadeemia, 2022)
      21. sajandit peetakse Aasia sajandiks. Sellest tulenevalt on Eestis suur vajadus valdkondadeüleste lühi- ja pikka perspektiivi arvesse võtvate suuniste järele, mis võimaldaks nii riigil kui ka erinevatel huvigruppidel Aasia ...