Now showing items 1-1 of 1

    • Käibemaksudeklaratsiooni lisaga seotud halduskorrmus 

      Zahkna, Piret (Sisekaitseakadeemia, 2014)
      Töö eesmärk on hinnata ühe ettevõtte käibemaksudeklaratsiooni lisa täitmisega kaasnevat halduskoormust. Lõputöö ülesehituses on käsitlevate teemade jaotused paigutatud kahte peatükki, millest esimene sisaldab maksusüsteemi ...