Now showing items 1-1 of 1

    • Impordi kontrollisüsteemi eelised ja puudused 

      Iljušin, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Impordi Kontrollisüsteem on tolli infosüsteem, mis on loodud Euroopa Liitu sisseveetavate kaupade julgeoleku ja turvalisuse riskianalüüsi teostamiseks ning riskidega seotud teabe vahetamiseks Euroopa Liidu liikmesriikide ...