Now showing items 1-2 of 2

  • Liikmesriikide vaheliste kaubatehingute maksustamine käibemaksuga 

   Roodla, Reili (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Käibemaks on kaudne maks, kuna käibemaksukohustuse kandja ning maksu tegelik maksja ei lange käibemaksu puhul kokku. Maksukoormuse kandjaks võivad olla nii füüsilised kui ka juriidilised isikud. Euroopa Liidu siseturu ...
  • Maksuvaba käibe rakendamise aktuaalsed probleemid 

   Rudnev, Dmitri (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest käibemaksuvabastustega seotud probleemidest ning pakkuda nendele võimalikke lahendusi. Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimeses käsitletakse maksuvaba käibe ...