Now showing items 1-1 of 1

    • Päästeameti integreeritud riskijuhtimise mudel 

      Ulejev, Guido (Sisekaitseakadeemia, 2019)
      Magistritöö eesmärgiks on selgitada välja Päästeameti integreeritud riskijuhtimise komponendid ja nendevahelised seosed. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet. Nendega sünteesiti integreeritud ...