Now showing items 1-1 of 1

    • Kinnipeetavate teadlikkus HIV-st Tartu Vangla näitel 

      Ude, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Töö eesmärgiks on välja selgitada, kuivõrd palju Tartu Vangla kinnipeetavad teavad HIV-st ja saada kinnitust, kas Tartu Vanglas on HIV probleem. Lõputöö uurimismeetod on kvantitatiivne ja kasutati empiirilise andmete ...