Now showing items 1-1 of 1

    • Digitaalmajanduse maksustamise vajalikkus ja võimalused Euroopa Liidus 

      Gatski, Liisa (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Lõputöö eesmärk on selgitada välja digitaalmajanduse maksustamisega kaasnevad võimalikud eelised ja puudused ning selle rakendamise otstarbekus Euroopa Liidus lähtudes maksutulust. Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitatakse ...