Now showing items 1-1 of 1

    • Maksukuulekuse mõjutamise võimalused ehitusvaldkonna näitel 

      Udaltsova, Maria Anna (Sisekaitseakadeemia, 2018)
      Lõputöö on aktuaalne, sest riigieelarve strateegia aastateks 2018-2021 hõlmab endas palju suuri ehitusprojekte. Riigi jaoks on oluline, et kõikide ehitusprojektide käigus laekuks riigile õiges ulatuses maksutulu. Samuti ...