Now showing items 1-6 of 6

  • Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasküsimustes 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2014)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll OÜ viis 2014. aasta kevadel läbi varjupaigatemaatikat puudutava uuringu, mille eesmärgiks oli kaardistada Eesti elanikkonna arvamusi ja hoiakuid varjupaigataotlejate ja pagulaste ...
  • Eesti elanikud siseturvalisuse vabatahtlikus tegevuses – igaühe panus turvalise elukeskkonna loomisel ja tagamisel 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2016)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta juulis ja augustis läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1603 Eesti elanikku ...
  • Elanikkonnaküsitluse „Eesti elanike suhtumine isiklike andmete privaatsusesse ja turvalisusesse“ 

   Puusalu, Jaanika; Marnot, Diana (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Ajavahemikul 8. jaanuarist kuni 21. jaanuarini 2021 korraldas uuringufirma Saar Poll OÜ Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi uuringu käigus Eesti elanikkonna küsitluse, mille valim oli 1000 inimest. Küsitluse ...
  • Fookusgrupiuuring tuleohutusest 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2013)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis septembris 2013. aastal Siseministeeriumi tellimusel läbi tuleohutuse teemalise uuringu, mille eesmärgiks oli selgitada välja, millised on valitud sihtrühmade esindajate ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Siseministeerium, 2020)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2020. aasta kevadel läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeoleku vabatahtlikku tegevust Eestis. Uuringu käigus küsitleti kokku 1000 Eesti elanikku vanuses 15 ...
  • Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2016 (STAK trendiuuring) 

   Saar Poll OÜ, läbiviija (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta mais läbi avaliku arvamuse uuringu, mis käsitleb sisejulgeolekut Eestis ning erinevaid turvalisusega seotud organisatsioone ja vabatahtlikke tegevusi. Uuringu ...