Now showing items 1-2 of 2

  • Kohaliku omavalitsuse äriühingu politiseerumine kui korruptsioonirisk 

   Plaado, Toomas (Sisekaitseakadeemia, 2011)
   Magistritöö eesmärgiks on tuvastada Eestis kohaliku omavalitsuse äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmete politiseerumine ning politiseerituse seos poliitilise korruptsiooni tekkimise riskina. Tegemist on empiirilise uurimusega, ...
  • Tapmine, millele järgneb subjekti suitsiid Eesti näitel 

   Hansman, Henrik (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada mis on tapmiste ja tapmiste järel enesetapu tegemise põhjused ning ennetusmeetmed selle olukorra vältimiseks. Eesmärgi täitmiseks püstitab töö autor 4 uurimisülesannet: 1) Analüüsida ...