Now showing items 1-1 of 1

    • Füüsilised isikud tubakatoodete käitlejatena 

      Gontšaruk, Valeria (Sisekaitseakadeemia, 2011)
      Teema on aktuaalne, sest tubakatoodete osas soovitakse EL-s jõuda maksubaaside ja maksumäärade täieliku ühtlustamiseni kõigis liikmesriikides, mis kaotaks küll maksukonkurentsi liikmesriikide vahel, kuid oleks samas liigselt ...