Now showing items 1-1 of 1

    • Kasumi varjatult väljaviimise riskide hindamine ettevõttes 

      Goldberg, Vadim (Sisekaitseakadeemia, 2012)
      Lõputöö eesmärgiks on analüüsida kasumi varjatult väljaviimise riske ettevõttes. Eesmärgi saavutamiseks antakse ülevaade ettevõtlust reguleerivatest õigusaktidest ning finantsaruandluse olemusest, kasutatavast finantsanalüüsi ...