Now showing items 1-3 of 3

  • Politsei sõnumi tajumine Eesti eri keelekogukondades : uuringu raport 

   Laanemaa, Elen; Hatšaturjan, Aida; Taukar, Marju; Linnat, Kerli; Ehrenbusch, Veronika (Sisekaitseakadeemia, 2023)
   Suurte kriiside kogemusest tuleneb oluline küsimus, kuidas suurendada elanikkonna teadlikkust ja tugevdada reageerimisvõimet tulevaste kriiside korral. Antud uurimuse eesmärk on välja selgitada, kuidas tajuvad kahe suurima ...
  • Politseieetika kaasused : töövihik 

   Sieberk, Eda (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Kaasuste kogumikku ajendas mind kirjutama vajadus mitmekesistada kutse-eetika loenguid eluliste näidetega ning soov pakkuda tööd alustavale ametnikule mõtlemisainet ja eetiliste põhimõtete proovile panemise võimalusi. ...
  • Proceedings Estonian Academy of Security Sciences, 21: Changing global security architecture 

   ; Kask, Kristjan, kaasautor; Huotari, Vesa, kaasautor; Hauser, Gunther, kaasautor; Olech, Aleksander, kaasautor; Balog, Péter, kaasautor; Savimaa, Raul, peatoimetaja; Rätsepp Triin, toimetaja; Vanamölder, Lauri, toimetaja; Taylor, Mark, keeletoimetaja; Garshnek, Jan, kujundaja (Sisekaitseakadeemia, 2022)
   It is our great pleasure to introduce the current and twenty-first issue of the Proceedings of the Estonian Academy of Security Sciences. The Proceedings publishes articles and studies which are predominantly focused on ...