Now showing items 1-1 of 1

    • Vesivarustuse korraldamine paakautodega 

      Kombe, Mihkel (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Uurimistöö objektiks on paakautod ja veevedu ning seal kasutatav varustus. Sammuti veeveolt saadav tulemus. Lõputöö ülesandeks on välja selgitada, kuidas ja milliseid vahendeid kasutades on võimalik tulekahju kohale ...