Now showing items 1-1 of 1

    • Põlevvedelike ümberpumpamine päästetöödel 

      Gaponov, Konstantin (Sisekaitseakadeemia, 2013)
      Lõputöö eesmärk – tõsta ohutust põlevvedelike ümberpumpamisel ja välja töötada selleks juhendmaterjal. Uurimisobjektiks on põlevvedelike ümberpumpamisega seotud protsessid.