Now showing items 1-1 of 1

    • Finantsplaneerimine FINMEK OÜ näitel 

      Filatova, Olga (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Töö eesmärk on analüüsida finantsplaneerimist FINMEK OÜ 2005-2009 näitel. Lõputöös on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. Anda ülevaade finantsplaneerimise teoreetilisest põhjendusest. 2. Analüüsida FINMEK OÜ ...