Now showing items 1-1 of 1

    • Murru Vangla järelevalve toimkond 

      Baum, Urmas (Sisekaitseakadeemia, 2006)
      Lõputöö eesmärgiks on seatud murru vangla järelvalve toimkonna valvurite näite varal anda ülevaade valvuri osast vanglas, leida võimalusi tema paremaks motiveerimiseks, tõstes seeläbi tema töö kvaliteeti. Teema teoreetilises ...