Now showing items 1-1 of 1

    • Valimisliidud demokraatia osana (Läänemaa näitel) 

      Aavik, Tiiu (Sisekaitseakadeemia, 2010)
      Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida valimisliitudes kandideerimise põhjusi Läänemaal 2009. aastal. Lõputöö koosneb kahest peatükist. Esimene peatükk sisaldab teoreetilisi lähtekohti valimisliitudest, nende moodustamise ...