Now showing items 1-4 of 4

  • Ohtlike autovedude tollikontroll 

   Kirs, Steven (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Lõputöö eesmärk on koostada maksu- ja tolliametnikele ohtlike autoveoste kontrolli juhend. Eesmärgi saavutamiseks: 1. antakse ülevaade ohtlike veoste õiguslikust regulatsioonist, liikidest ja marsruutidest; 2. analüüsitakse ...
  • Piiriüleste jäätmevedude mahud ja ohud aastatel 2015 - 2020 

   Adrat, Melani (Sisekaitseakadeemia, 2021)
   Lõputöö eesmärk on välja selgitada milliseid jäätmeid ja millises koguses veetakse üle piiri ning millised ohud piiriüleste jäätmevedudega võivad kaasneda. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 1. ...
  • Tollilabori teenuste kasutamine ja tulemuste hindamine 

   Kukk, Kristi (Sisekaitseakadeemia, 2008)
   Töö eesmärgiks on: • Uurida, kui palju on vaadeldavate aastate jooksul tollilaboris sooritatud analüüsid mõjutanud maksude tasumist. • Selgitada, kuidas on muutunud tollilabori teenuste kasutamine 2006. ja 2007. ...
  • Võltsitud kaubamärgiga kaupade tollijärelevalve Eestis 

   Strepetov, Anton (Sisekaitseakadeemia, 2017)
   Kuigi Maksu- ja Tolliamet saab infot võltsitud kaubamärgiga toodete turuosast Eestis, selle maht ei ole piisav selleks, et tolliametnikud saaksid tegutseda efektiivselt. Samuti väga harva kasutatakse võimalust tollile ...