Now showing items 1-1 of 1

    • Atsetüleeni tööstuslik saamine, kasutamine ja sellega kaasnevad ohud 

      Väli, Valvi (Sisekaitseakadeemia, 2009)
      Käesoleva lõputöö eesmärgiks on tähelepanu juhtimine Eestis toodetava, transporditava ja kasutatava atsetüleeni ohtlikkusele. Hüpoteesiks on atsetüleeni tootjate,transportiate ja kasutajate ohutusnõuete eiramine. Lõputöö ...