Now showing items 1-1 of 1

    • Loomakasvatushoonete evakuatsioon Lõuna-Eesti näitel 

      Rosenberg, Merly (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Uurimisprobleemist lähtudes on lõputöö eesmärk määratleda loomakasvatushoonetele esitatavad evakuatsiooninõuded, et välja selgitada nende kaasajastamise vajadus Eestis. Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised ...