Now showing items 1-1 of 1

    • Hiina mõju Eesti turvalisusele ja julgeolekule 

      Koort, Erkki; Piip, Triin (Sisekaitseakadeemia, 2021)
      Selles mõttepaberis tuuakse välja mitmeid Eesti jaoks olulisi valdkondi, millele tuleks Hiina kasvavat mõjuvõimu arvestades teravdatud tähelepanu osutada. Riskide maandamine või nendega leppimine on võimalik valdkondliku ...